Εγκατάσταση

Graphics Driver (NVIDIA) - 8.17.12.6973

What does it fix?
Graphics noise when playing back movies in full screen mode.
Playing back online video and changing to full screen will result in image distortion.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600489.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600489.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 179.03 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 11-79-2012