Εγκατάσταση

Graphics Driver Update (AMD Radeon HD) - 8.862.4.4000

What does it fix?
BSOD may happen in SPEED mode infrequently.

Manual installation instructions
Note: these steps are only required if VAIO Update is not functioning.

1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Right-click EP0000600498.exe and select 'run as administrator'
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600498.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 257.85 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 13-79-2012