Εγκατάσταση

What does it fix?
PlayMemories Mobile can be launched by NFC-One-Touch Action.

Manual installation instruction
1. Exit all running programs
2. Download this update and save it to your hard drive
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified
4. Double-click EP0000272074.exe to run it
5. Wait while the wizard updates your software
6. When the installation is complete, restart the VAIO
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000272074.msi

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.25 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 01-22-2014