Εγκατάσταση

Active Clip 1.0.1 Updater - 1.0.1.10160

What does it fix?
Adds an option for starting "Note Anytime for VAIO" from within the "Active Clip" program.
Supports starting "Note Anytime for VAIO" by pressing the upper button of the Digitizer stylus (pen).
Supports portrait mode.
Adds a setting option for the Digitizer stylus (pen) within the "VAIO Control centre" program.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600512.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600512.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 21.32 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 26-10-2012