Εγκατάσταση

Wireless LAN Driver (Intel) 15.5.

What does it fix?
Wireless LAN Driver (Intel) 15.5.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600523.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600523.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 69.19 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 23-11-2012