Εγκατάσταση

VAIO Hardware Diagnostics WinPE Update Program 4.6.1 - 4.6.1.10100

What does it fix?
VAIO Hardware Diagnostics WinPE Update Program.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600534.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600534.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 15.84 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 26-11-2012