Εγκατάσταση

VAIO Control Center(win8upgVer) updater 6.0.5 - 6.0.5.10150

What does it fix?
Improves the VAIO Control Center application for Windows8 upgrade.

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000600536.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600536.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 65.39 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 18-12-2012