Εγκατάσταση

8UPG_VU_BIOS E7 - R0210E7

What does it fix?
Fix issue with USB3.0 devices by leaving the hybernate state(S4).

How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000279762.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000279762.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.6 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 13-11-2012