Εγκατάσταση

What does it fix?
1. Power2Go can't perform Full Erase of DVD-RAM.

2. When DVD-R DL appended data is read, the abnormal sound occurs rarely.

3. VAIO Care fails to analyze ODD immediately after Resume from Sleep.

4. Power 2Go can't make copy disc of specific Video CD.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600762.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600762.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.68 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-51-2013