Εγκατάσταση

What does it fix?
Support Rook AMD Graphics Driver for Windows8 Upgrade.

What do i need?
Before installing this software, please download and run the following patch release:VAIO Control Center 6.0.10 Updater

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600763.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600763.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 427.89 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 79-51-2013