Εγκατάσταση

What does it fix?
The SUT cannot keep LCD panel off when Netdetect enable and AP turn on.

System will resume to S0 when it waked from Night time mode by NetDetect.

At the iSCT Mode,the SUT will wake to S0 state and can't enter into S0-iSCT.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000601204.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000601204.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 6.03 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-10-2013