Εγκατάσταση

What does it fix?
SATA power saving function setting is changed, when "Restore default settings for this plan" button is clicked on Power Options.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600791.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600791.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.32 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 17-10-2013