Εγκατάσταση

What does it fix?
Fix the problem that the output images of MP4 file took by Microsoft Camera App were mixed with some irregular green squares when it was played.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600801.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600802.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 7.2 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 12-85-2013