Εγκατάσταση

What does it fix?
Improve camera function in the VAIO Gesture Control application.

Fix user interface setting display problem.

Update VAIO user guide.
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600838.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600838.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 18.12 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2013