Εγκατάσταση

What does it fix?
VAIO Location Utility installer

Manual installation instruction
1. Exit all running programs
2. Download this update and save it to your hard drive
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified
4. Double-click EP0000600842.exe to run it
5. Wait while the wizard updates your software
6. When the installation is complete, restart the VAIO
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600842.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.54 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 16-35-2014