Εγκατάσταση

What does it fix?
Improved system stability.

Tap to Focus for ArcSoft Camera.

Add image resolution [640x360].

Improve responsiveness.

Manual installation instructions
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000600854.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600854.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.41 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 18-10-2013