Εγκατάσταση

What does it fix?
Update VAIO user guide.

Update VAIO user guide.
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file inthe location you specified.
4. Double-click EP0000309466.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
 

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000309466.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 19.96 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 17-10-2013