Εγκατάσταση


This utility installs an updated version of the Intel® 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller to resolve an issue where the SATA driver may become unstable and display a blue screen.

 • Name: SATA Driver (Intel)
 • Date released: 14/05/2014
 • Version: 12.8.0.1016
 • Size: 18,42 MB
 • Applicable models:
  • SVE1512 series

Manual installation instruction
 1. Exit all running programs
 2. Download this update and save it to your hard drive
 3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified
 4. Double-click EP0000601150.exe to run it
 5. Wait while the wizard updates your software
 6. When the installation is complete, restart the VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601150.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 18.42 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31-51-2014