Εγκατάσταση


This utility updates the BIOS and resolves an issue where the computer may not charge the battery properly.

 • Name: Bios Update
 • Date released: 14/05/2014
 • Version: R1082S7
 • Size: 5,54 MB
 • Applicable models:
  • SVD1321 series

Manual installation instruction
 1. Exit all running programs
 2. Download this update and save it to your hard drive
 3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified
 4. Double-click EP0000601152.exe to run it
 5. Wait while the wizard updates your software
 6. When the installation is complete, restart the VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601152.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 5.54 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 31-51-2014