Εγκατάσταση

Με το Xperia Link, ένας υπολογιστής SONY VAIO® μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πρόσδεσης ενός τηλεφώνου SONY Xperia™. Αυτή η ενημέρωση επιλύει το πρόβλημα όπου η εφαρμογή Xperia Link αποτυγχάνει να συνδέσει ένα τηλέφωνο Xperia™ με έναν υπολογιστή VAIO, όταν το SSID (όνομα) ασύρματου δικτύου περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι τύπου ASCII.

 • Όνομα: Xperia Link Update Program
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 01/12/2014
 • Έκδοση: 1.1.3.06230
 • Μέγεθος: 10.984.096 Bytes

Οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 2. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το αρχείο λήψης στη θέση που καθορίσατε
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601216.exe για να το ανοίξετε
 5. Περιμένετε έως ότου ο βοηθός εγκατάστασης να ενημερώσει το λογισμικό σας
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601216.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 10.48 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2014