Εγκατάσταση

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη σταθερότητα του συστήματος.

 • Όνομα: Wireless LAN Driver (Intel)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 01/12/2014
 • Έκδοση: 17.1.0.19
 • Μέγεθος: 102.156.680 Bytes

Οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 2. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το αρχείο λήψης στη θέση που καθορίσατε
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601171.exe για να το ανοίξετε
 5. Περιμένετε έως ότου ο βοηθός εγκατάστασης να ενημερώσει το λογισμικό σας
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601171.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 97.42 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2014