Εγκατάσταση

Αυτή η ενημέρωση επιλύει το πρόβλημα όπου το ασύρματο δίκτυο LAN σταματά να λειτουργεί αφού ο υπολογιστής επανενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

 • Όνομα: Wireless LAN Driver
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/01/2015
 • Έκδοση: 17.13.1.13
 • Μέγεθος: 103883592 Bytes

Οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης
 1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 2. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το αρχείο λήψης στη θέση που καθορίσατε
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601172.exe για να το ανοίξετε
 5. Περιμένετε έως ότου ο βοηθός εγκατάστασης να ενημερώσει το λογισμικό σας
 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601172.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 99.08 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2014