Εγκατάσταση

Μοντέλα VAIO στα οποία αφορά:
SVF11N1A4E, SVF11N1C5E, SVF11N1L2EB, SVF11N1L2EP, SVF11N1L2ES, SVF11N1L2RP, SVF11N1L2RS, SVF11N1M2ES, SVF11N1S2EB, SVF11N1S2ES, SVF11N1S2RS.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!
Εάν έχετε έναν προσβεβλημένο Η/Υ VAIO SVF11N1xx που δεν έχει επισκευαστεί για το πρόβλημα της υπερθέρμανσης, συνιστούμε σαφώς να διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση «Πρόγραμμα δωρεάν επισκευής για τον Υπολογιστή VAIO Fit 11A» και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να επισκευάσετε τον Η/Υ σας. Η ενημέρωση BIOS R0250DE, R0260DE και μεταγενέστερες εκδόσεις θα απενεργοποιήσουν τη λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας του πακέτου μπαταριών των προσβεβλημένων Η/Υ. Λάβετε υπόψη σας ότι εάν το πακέτο μπαταριών του Η/Υ σας έχει επισκευαστεί, η λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας του δεν θα επηρεαστεί μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης BIOS.

Τι κάνει αυτή η ενημέρωση;

 • Βελτιώνει την ασφάλεια για να αποτρέψει ευπάθειες
 • Απενεργοποιεί τη λειτουργία φόρτισης της μπαταρίας σε υπολογιστές με προβλήματα του πακέτου μπαταριών

Οδηγίες εγκατάστασης ενημέρωσης

 1. Φροντίστε ότι το VAIO PC λειτουργεί με ρεύμα (εάν η εγκατάσταση του BIOS σταματήσει από διακοπή ρεύματος, ο Η/Υ μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά ή και καθόλου!)
 2. Τερματίστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται
 3. Πραγματοποιήστε λήψη αυτής της ενημέρωσης και αποθηκεύστε την στο σκληρό δίσκο σας
 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εντοπίστε το ληφθέν αρχείο EP0000601397.exe στην τοποθεσία που ορίσατε
 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο EP0000601397.exe για να το εκτελέσετε
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
 7. Ο υπολογιστής σας τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 8. Αφού κλείσει ο υπολογιστής, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θέστε και πάλι τον υπολογιστή σε λειτουργία

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • EP0000601397.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

 • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

 • 4.83 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 16-99-2015