Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Alps_Bluetooth_driver_6.2_6.2.0.9600.0908210.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 57.74 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009