Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Audio_Driver_Realtek_HDMI_6.0a_6.0.1.5880.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 8.8 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009