Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Graphics_Driver_Intel_type1_64_8.15_8.15.10.1855.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 26.3 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009