Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Wireless_LAN_Driver_Intel_32_12.4_12.4.1.51.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.18 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009