Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_TPM_Professional_Package_Infineon_64 3.60 - 3.60.2071.1.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 32.03 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 22-10-2009