Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_VAIO_Event_Service_3.5_3.5.0.06040.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.4 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 41-12-2009