Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Setting_Utility_Series_3.2u_3.2.00.14220.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 9.8 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 89-12-2009