Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Sony_Shared_Library_4.1D_081Q_U_4.1.00.12130.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 1.94 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 89-12-2009