Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • VAIO_Control_Color_Setting_1.1U_1.1.01.07070.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 1.29 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-12-2009