Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_VAIO_Control_Color_Setting_1.4U_1.4.0.12110.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 1.31 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-12-2009