Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_VAIO_Mode_Switch_2.0u_2.0.0.08240.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 9.31 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 81-12-2009