Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • WWAN_Driver_R5_Generic_1.x_32bit_64bit_E_6.0_6.0.6.3_ALL.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 73.83 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-11-2010