Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • Protector_Suite_2009_Upek_5.9A_64_5.9.2.5746.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 34.23 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 61-22-2010