Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Graphics_Driver_Intel_09Q1OCtgB_7.15.10.1511.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 17.83 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 15-55-2010