Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • 7UPG_Chipset_Driver_Intel_8.7A _8.7.0.1007.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 2.1 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 15-55-2010