Εγκατάσταση

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • INDOTH-00244283-0042.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 4.93 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 25-10-2011