Εγκατάσταση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το πακέτο που πρόκειται να κατεβάσετε περιλαμβάνει τα βοηθητικά προγράμματα που είναι εξαρχής εγκατεστημένα στη μονάδα σας.
Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα θα ξαναεγκατασταθούν αυτόματα στον υπολογιστή σας εάν προχωρήσετε σε επαναφορά του συστήματος.
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του VAIO στην αρχική του κατάσταση, κάντε κλικ εδώ.)
Επιπλέον, στους περισσότερους υπολογιστές VAIO, αυτά τα βοηθητικά προγράμματα βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο του σκληρού δίσκου:C:\Utilsή στο CD Ανάκτησης.

Τα βοηθητικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στο πακέτο δεν είναι ενημερωμένα.
Εάν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις για τα προεγκατεστημένα βοηθητικά προγράμματα του μοντέλου σας, μπορείτε να τις εντοπίσετε ξεχωριστά στην ενότηταDrivers and Updates(Προγράμματα οδήγησης και Ενημερωμένες εκδόσεις) στην ιστοσελίδαVAIO-Linkή μέσω της λειτουργίας [VAIO Update] εάν ο υπολογιστής σας έχει αυτή τη δυνατότητα.

Συνεπώς, εάν χρησιμοποιείτε ακόμα το προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα και δεν έχετε διαγράψει το φάκελοC:\Utils(για πρόσφατα μοντέλα) ή εάν έχετε ακόμα το CD Ανάκτησης (για παλαιότερα μοντέλα), δεν χρειάζεται να κατεβάσετε αυτό το πακέτο.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • VAIO_Control_Center_4.1_4.1.0.10160.zip

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 32 / 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 3.25 Mb

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 24-12-2009