Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12/04/2012
 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση 6.20
 • Μοντέλα που αφορά: BDP-S300
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνει τη συμβατότητα BD-Java για να ενισχύσει τη διαδραστικότητα με ορισμένα BD-ROM
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ιδιαίτερα εάν έχετε αγοράσει καινούργιο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 6.20 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε HDMI 2 ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν αρχίσει να αναπαράγει ένα δίσκο, πατήστε STOP και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Sony Blu-ray στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Πατήστε το SYSTEM MENU στο τηλεχειριστήριο.
 4. Στην οθόνη "SYSTEM MENU" (Μενού συστήματος) επισημάνετε την επιλογή Setup (Διαμόρφωση) και επιλέξτε ENTER.
 5. Επισημάνετε την επιλογή Video Setup (Ρύθμιση εικόνας) και επιλέξτε ENTER.
 6. Επισημάνετε την επιλογή TV Type (Τύπος τηλεόρασης) και επιλέξτε ENTER.
 7. Πατήστε το κουμπί BLUE (Μπλε) στο τηλεχειριστήριο.
 8. Στην οθόνη της τηλεόρασης, θα εμφανιστεί ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού - αν ο αριθμός έκδοσης είναι 6.20 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε

 • Υπολογιστής με μονάδα εγγραφής CD
 • Ένας ολοκαίνουργιος εγγράψιμος δίσκος CD-R, καθαρός και χωρίς γρατσουνιές

Σημειώσεις:

 • Το αρχείο λήψης θα δημιουργήσει μια εικόνα ISO (μια εικόνα δίσκου για το σύστημα αρχείων ISO 9660).
 • Τα περισσότερα λογισμικά εγγραφής δίσκων CD μπορούν να εγγράψουν αρχεία ISO σε δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την ενότητα βοήθειας του λογισμικού.

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray - ούτε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - ενόσω πραγματοποιείται η ενημέρωση.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Λήψη της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας:

 1. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου UPDATE_BDPS300_VER0620.exe στον υπολογιστή σας - και θυμηθείτε σε ποιο κατάλογο πραγματοποιήσατε τη λήψη του.
 3. Βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ επάνω του και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες". Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι 50,1 MB (52.554.752 byte).

  Ιδιότητες αρχείου

Δημιουργία του δίσκου:

 1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή σας κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό- θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή μιας εικόνας ISO.
 2. Εγγράψτε το αρχείο ISO εξαγωγής σε έναν κενό δίσκο δίσκο CD-R. Χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής δίσκων CD; Φροντίστε να κάνετε την επιλογή "Burn Image" (Εγγραφή εικόνας) κατά τη δημιουργία του δίσκου.

Μεταφορά της ενημέρωσης στη συσκευή αναπαραγωγής

Προετοιμάστε πρώτα τον εξοπλισμό και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την ενημέρωση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Προετοιμασία του εξοπλισμού:

 1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία και ελέγξτε εάν είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. (Οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.)
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 3. Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε τη θήκη δίσκου.

Μεταφορά της ενημέρωσης:

 1. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, η ενημέρωση αρχίζει αυτόματα.
 2. Το μήνυμα DISC-DWLD εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης
 3. Η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. - Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 4. Στην οθόνη πρόσοψης θα εμφανιστεί μια σειρά μηνυμάτων.- Μην χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 5. Η θήκη του δίσκου θα ανοίξει μετά από 20 λεπτά (περίπου). - Μην αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ούτε να κλείσετε τη θήκη. Η ενημέρωση είναι ακόμη σε εξέλιξη.
 6. Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί το μήνυμα DL OKστην οθόνη της πρόσοψης.
 7. Αφαιρέστε το δίσκο και ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. - Χρειάζονται περίπου 90 δευτερόλεπτα για να εμφανίσει η συσκευή αναπαραγωγής μια εικόνα στην τηλεόραση.
 8. Ελέγξτε και πάλι την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής, ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Χρειάζομαι αυτή την ενημέρωση;.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν έχετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και ένα δίσκο.

 • Δεν εξάγεται ο δίσκος ενημέρωσης παρόλο που το μήνυμα "DL OK" εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης.
  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και πατήστε αμέσως (μέσα σε ένα δευτερόλεπτο) το κουμπί STOP στη συσκευή αναπαραγωγής.- Το πάτημα του κουμπιού STOP στο τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει.
  2. Η θήκη δίσκου θα ανοίξει και η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "WRT FAILED" στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής
  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για μερικά δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.
  3. Η διαδικασία θα αρχίσει ξανά αυτόματα.
  Το πρόβλημα παραμένει;
  1. Αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής.
  2. Διαγράψτε από τον υπολογιστή σας το αρχείο ενημέρωσης που λάβατε.
  3. Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

 • Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "DISC-DWLD" στην οθόνη πρόσοψης μετά από την τοποθέτηση του δίσκου.
  1. Αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής.
  2. Διαγράψτε από τον υπολογιστή σας το αρχείο ενημέρωσης που λάβατε.
  3. Επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

 • Όλες οι προσωπικές μου ρυθμίσεις διαγράφηκαν μετά την ενημέρωση
  Αυτό είναι φυσιολογικό. Θα γίνει επαναφορά της συσκευής αναπαραγωγής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

 • Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο δίσκος ενημέρωσης δημιουργήθηκε σωστά με το λογισμικό εγγραφής δίσκων CD που διαθέτω;
  Μετά τη δημιουργία, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του δίσκου είναι "BDPV-00620".

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, αφήνοντας το δίσκο ενημέρωσης στη θήκη. Η ενημέρωση θα αρχίσει ξανά αυτόματα.

 • Όταν κάνω διπλό κλικ στο αρχείο λήψης UPDATE_BDPS300_VER0620.exe, το αρχείο ISO δεν δημιουργείται και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Ενδέχεται να απέτυχε η λήψη. Διαγράψτε το αρχείο και επαναλάβετε τη λήψη του.

 • Όταν ενεργοποιώ τη συσκευή αναπαραγωγής, αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη της τηλεόρασης.
  Αν μετά από 2 λεπτά δεν εμφανιστεί τίποτα, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

 • Όταν ενεργοποιώ τη συσκευή αναπαραγωγής, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα "POWER ON" (Τροφοδοσία ενεργή) στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
  Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 50 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.

 • Εμφανίζονται τα μηνύματα "INCOMPLETE" (ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)/ "NEED DISC" (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΣΚΟΣ) στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
  Η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε.
  1. Τοποθετήστε το δίσκο πίσω στη συσκευή αναπαραγωγής.
  2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πατώντας το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" στη συσκευή αναπαραγωγής για 5 δευτερόλεπτα
  3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής για να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση της διαδικασίας ενημέρωσης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe