Προετοιμασία

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση (24/05/2011)

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα αναβαθμίζει το υλικολογισμικό του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD στην έκδοση 011 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


 • Βελτίωση δυνατότητας αναπαραγωγής BD-ROM

Πλεονεκτήματα που παρέχονται από προηγούμενες ενημερώσεις και περιλαμβάνονται στην έκδοση 011:

 • Προστέθηκε η δυνατότητα αναπαραγωγής σε αργή κίνηση από δίσκους Blu-ray και DVD.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα αναπαραγωγής καρέ-καρέ από δίσκους Blu-ray και DVD.
 • Βελτίωση της συμβατότητας για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με ορισμένους δίσκους BD-ROM.
 • Βελτίωση δυνατότητας αναπαραγωγής BD-ROM

Μοντέλα που αφορά:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο αναβάθμισης της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Αναβάθμιση μέσω δικτύου:
  • Η εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου είναι απλή, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αναβάθμισης μέσω δικτύου.
  • Θα χρειαστεί να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blue-ray στην πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Κάντε κλικ για προβολή των οδηγιών

Κάντε κλικ για προβολή των οδηγιών

Αναβάθμιση μέσω δικτύου:

bdp
 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται η συσκευή αναπαραγωγής ή να πρέπει να επισκευασθεί.
 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αναβάθμισης, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Προκειμένου να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.
 • Η διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου.

Οδηγίες:

 • Πριν ξεκινήσετε :
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System με την πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Αν υπάρχει δίσκος μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε το δίσκο.
 • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
 1. Στο μενού xross media bar™, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup - Network Update [Διαμόρφωση - Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
 3. Επιλέξτε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 4. Η διαδικασία λήψης θα αρχίσει και η οθόνη λήψης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.
 5. Κατά τη λήψη εμφανίζεται το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση, καθώς και στην οθόνη ενδειξεων της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.

  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της λήψης.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται έναρξη της αναβάθμισης και στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATING".
 7. Κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATING" στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.
 8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "COMPLETE" [Τερματισμός].

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 9. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
 10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε ότι η αναβάθμιση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

  Σημείωση: Αν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι 011, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωση μέσω δικτύου

Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζονται εναλλακτικά οι ενδείξεις "UPDATE" [Ενημέρωση] και "INCOMPLETE" [Ημιτελής].

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.
 4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τη Sony.


Κατά την εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης] και δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD είναι κατάλληλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι τοποθετημένο στην υποδοχή.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και επιβεβαιώστε ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD έχει τη δική του διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
 3. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.


Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD ενεργοποιείται μετά την εκτέλεση της αναβάθμισης, στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα "WELCOME" [Καλωσορίσατε].

Επικοινωνήστε με τη Sony.Η αναβάθμιση (όχι η λήψη) του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από αρκετά λεπτά.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.
 4. Επικοινωνήστε με τη Sony.


Το σύστημα δεν παράγει σήμα 3D μετά από μια ενημέρωση της λειτουργίας 3D, ακόμα και όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία 3D.


Συνδέστε την τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία 3D μέσω HDMI.

Κάντε τα εξής:

 1. Πατήστε ""HOME"".
  Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
 2. Πατήστε για να επιλέξετε "Setup" [Ρύθμιση].
 3. Πατήστε για να επιλέξετε "Screen Settings" [Ρυθμίσεις οθόνης] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 4. Πατήστε για να επιλέξετε "Output Video Format" [Μορφή εξόδου βίντεο] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 5. Πατήστε για να επιλέξετε "HDMI" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 6. Επιλέξτε "Auto" [Αυτόματα] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Δημιουργία δίσκου αναβάθμισης για εισαγωγή στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Αν αναβαθμίσατε με επιτυχία το σύστημα αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας την "Αναβάθμιση μέσω δικτύου" στην παραπάνω ενότητα, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία.

Μοντέλα που αφορά:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Εάν το μοντέλο του συστήματος αναπαραγωγής BD δεν είναι κάποιο από όσα παρατίθενται κάντε κλικ εδώ για επιλογή του κατάλληλου μοντέλου.

Προειδοποίηση:

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD που πωλείται στην Ευρώπη Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες αναβάθμισης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία αναβάθμισης και να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα.
 • Μην απενεργοποιείτε το σύστημα και μην το αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα.
 • Θα γίνει επαναφορά του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, θα χρειαστεί να επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.
 • Χρησιμοποιήστε έναν ολοκαίνουργιο εγγράψιμο δίσκο CD-R για την εγγραφή της αναβάθμισης υλικολογισμικού. Το σύστημα ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά βρώμικους δίσκους ή δίσκους με γρατσουνιές.
 • Συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή που θα κάνει λήψη της αναβάθμισης υλικολογισμικού:
  • Συνιστώνται Windows® Vista®, Windows® XP ή Windows® 7.
 • Απαιτείται υπολογιστής που διαθέτει μονάδα εγγραφής CD.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου:

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Αν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αρχίσει να αναπαράγει έναν δίσκο, πατήστε το κουμπί "STOP" και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση η μπλε οθόνη Sony Blu-ray Disk™ προτού συνεχίσετε.
 • Στο "xross media bar™" (XMB™), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "Setup" [Διαμόρφωση] > "System Settings" [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο BDV-E300/E800W/E801/Z7, όπως παρακάτω:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 011 ή υψηλότερος, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Διαδικασία λήψης:

 1. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATA_13x011.ZIP σε έναν κατάλογο προσωρινής αποθήκευσης ή λήψης (σημειώστε τον κατάλογο για να ανατρέξετε σε αυτόν).
 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου και επαληθεύστε ότι το μέγεθος του αρχείου UPDATA_13x011.ZIP είναι 48,165,706 byte.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATA_13x011.ZIP και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες".
 4. Στην οθόνη "Ιδιότητες του UPDATA_13x011.ZIP", επιβεβαιώστε ότι το "Μέγεθος:" που εμφανίζεται είναι "46,9 MB (48,165,706 byte)". 5. Κάντε εξαγωγή του αρχείου UPDATA_13x011.ZIP στην επιθυμητή θέση.
 6. Τα αποσυμπιεσμένα αρχεία ονομάζονται "BD13-VUD.BIN" και "SONY_VUP.ID".
 7. Για να δημιουργήσετε έναν δίσκο αναβάθμισης υλικολογισμικού, εγγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία ("BD13-VUD.BIN" και "SONY_VUP.ID") στο ριζικό κατάλογο ενός CD-R (αν χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής, αποφύγετε τη χρήση της μορφής ISO9660).

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής δίσκων DVD/CD, επιλέξτε τη μορφή UDF.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι οριστικοποιημένος.
 • Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του δίσκου πραγματοποιήθηκε σωστά χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξαναδημιουργήστε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης.
 • Η χρήση της μορφής ISO9660 ενδέχεται να δημιουργήσει έναν εσφαλμένο δίσκο αναβάθμισης.
 • Μη δημιουργήσετε το δίσκο αναβάθμισης χρησιμοποιώντας κάποια άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού:

 • Προειδοποίηση:

  - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, μην απενεργοποιήσετε το σύστημα και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο σύστημα και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή του.

  - Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εσκτός από τα αναφερόμενα στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο σύστημα και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή του.
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 3. Τοποθετήστε το δίσκο ενημέρωσης στο σύστημα και κλείστε τη θήκη δίσκου.
 4. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, εμφανίζεται το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;]. 5. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 6. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATE".
 7. Κατά την ενημέρωση:
  Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται το UPDATE */9 (το "*" αλλάζει τιμές από "0" έως "9", υποδεικνύοντας την πρόοδο). 8. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε όταν στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανιστεί το COMPLETE!.Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε το σύστημα μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 9. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από το σύστημα.
 10. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 11. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού:Πιθανά προβλήματα σε σχέση με τη μέθοδο δίσκου αναβάθμισης

Στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανίζεται το μήνυμα "SYS ERR" ή "UPDATE NG".

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD.
 3. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, αφαιρέστε το δίσκο αναβάθμισης από το σύστημα και διαγράψτε τα αρχεία αναβάθμισης από τον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε ξανά λήψη της αναβάθμισης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης και να εγκαταστήσετε την αναβάθμισης υλικολογισμικού.
 5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Sony


Δεν εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATE" στην οθόνη πρόσοψης όταν τοποθετείται ο δίσκος αναβάθμισης.

Αφαιρέστε το δίσκο αναβάθμισης από το σύστημα και διαγράψτε τα αρχεία αναβάθμισης από τον υπολογιστή σας. Κάντε ξανά λήψη της αναβάθμισης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης και να εγκαταστήσετε την αναβάθμισης υλικολογισμικού.Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα, κρατώντας το δίσκο αναβάθμισης στη θήκη. Η αναβάθμιση θα πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτόματα.Δεν είναι δυνατή η αποσυμπίεση/εξαγωγή του αρχείου UPDATA_13x011.ZIP του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη από την διαδικτυακή τοποθεσία αναβάθμισης.

Ενδέχεται να απέτυχε η λήψη. Διαγράψτε το αρχείο λήψης και κάντε ξανά λήψη του αρχείου αναβάθμισης.Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

Επικοινωνήστε με τη Sony.