Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση:

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημερώνει το υλικολογισμικό του BDV-IT1000 στην έκδοση 010 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Βελτιώσεις σε σχέση με την έκδοση υλικολογισμικού 006:

 • Βελτίωση της συμβατότητας BD-Java για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με ορισμένους δίσκους BD-ROM.
 • Βελτίωση της απόδοσης του BD-Live για ενίσχυση της δυνατότητας αλληλεπίδρασης.

Προειδοποίηση:

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα προορίζεται μόνο για χρήση με το BDV-IT1000 όπως πωλείται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του αρχείου UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η εκτέλεση του UPDATE_BDV1000_VER010.EXE και ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και μην το αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση του υλικολογισμικού UPDATE_BDV1000_VER010.EXE ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Μέγεθος αρχείου

 • -

Προετοιμασία

Υπάρχουν δύο διαδικασίες για την εκτέλεση της ενημέρωσης υλικολογισμικού του BDV-IT1000:

 • Ενημέρωση μέσω δικτύου:
  • Η εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω δικτύου είναι απλή, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ενημέρωσης μέσω δικτύου.
  • Θα χρειαστεί να συνδέσετε το BDV-IT1000 στην πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.
 • Δημιουργία ενός δίσκου ενημέρωσης για τοποθέτηση στο BDV-IT1000.
  • Χρησιμοποιήστε έναν ολοκαίνουργιο εγγράψιμο δίσκο CD-R για την εγγραφή της ενημέρωσης υλικολογισμικού. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά βρώμικους δίσκους ή δίσκους με γρατσουνιές.
  • Χρειάζεστε έναν υπολογιστή με συσκευή εγγραφής CD και λογισμικό εγγραφής.
  • Το αρχείο λήψης θα δημιουργήσει μία εικόνα ISO. Η εικόνα ISO (.iso) είναι μία εικόνα δίσκου για το σύστημα αρχείων ISO 9660.
  • Τα περισσότερα βοηθητικά προγράμματα σύνταξης CD μπορούν να εγγράψουν αρχεία ISO σε δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού σύνταξης CD.
   ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ CD-RW. Συνιστάται ιδιαίτερα ένας δίσκος CD-R.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου:

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BDV-IT1000.
 • Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BDV-IT1000.
 • Αν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αρχίσει να αναπαράγει έναν δίσκο, πατήστε το κουμπί "STOP" και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση η μπλε οθόνη Sony Blu-ray Disk™ προτού συνεχίσετε.
 • Στο "xross media bar™" (XMB™), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "Setup" [Διαμόρφωση] > "System Settings" [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο BDV-IT1000, όπως παρακάτω:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 010 ή υψηλότερος, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Η εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω δικτύου είναι απλή, οπότε συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ενημέρωσης μέσω δικτύου για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του BDV-IT1000.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το BDV-IT1000 στην πηγή Internet που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο "Δίσκος ενημέρωσης" στην παρακάτω ενότητα.

 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες προτού κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ενημέρωσης, είναι απαραίτητο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου να είναι συνδεδεμένο σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Προκειμένου να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου να είναι συνδεδεμένο σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου με την πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 4. Αν υπάρχει δίσκος μέσα στο σύστημα, αφαιρέστε το δίσκο.
 5. Στο xross media bar® (XMB®), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup - Network Update [Διαμόρφωση - Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 6. Εμφανίζεται το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;]. 7. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 8. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται η οθόνη λήψης.
  Στην οθόνη της τηλεόρασης και στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος εμφανίζεται το DOWNLOAD */9 (το "*" αλλάζει τιμές από "0" έως "9", υποδεικνύοντας την πρόοδο). 9. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης, αρχίζει η ενημέρωση και στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανίζεται η ένδειξη UPDATE.
 10. Κατά την ενημέρωση:
  Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται το UPDATE */9 (το "*" αλλάζει τιμές από "0" έως "9", υποδεικνύοντας την πρόοδο).
 11. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε όταν στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανιστεί το COMPLETE!.
  Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε το σύστημα μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 12. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD απενεργοποιείται αυτόματα.
 13. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 14. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού:Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωση μέσω δικτύου

Στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανίζεται το μήνυμα "SYSTEM ERR" ή "UPDATE NG".

 1. Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου.
 4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της ενημέρωσης, επικοινωνήστε με τη Sony.

Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης] και δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου είναι κατάλληλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι τοποθετημένο στην υποδοχή.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και επιβεβαιώστε ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD έχει τη δική του διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
 3. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου.

Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου.

Η διαδικασία ενημέρωσης μέσω δικτύου αποτελείται απο δύο μέρη, αρχικά τη λήψη και κατόπιν την ενημέρωση. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού εκτελείται για περισσότερα από 30 λεπτά.
Επικοινωνήστε με τη Sony.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το BDV-IT1000 στην πηγή Internet που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ενημέρωσης μέσω δίσκου.
Αν ενημερώσατε με επιτυχία το BDV-IT1000 χρησιμοποιώντας την "Ενημέρωση μέσω δικτύου" στην παραπάνω ενότητα, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία.

 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ενημέρωσης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 • Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και μην το αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
 • Χρησιμοποιήστε έναν ολοκαίνουργιο εγγράψιμο δίσκο CD-R για την εγγραφή της ενημέρωσης υλικολογισμικού. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά βρώμικους δίσκους ή δίσκους με γρατσουνιές.
 • Συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή που θα κάνει λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού:
  • Χρειάζεται Microsoft® Windows® 98 SE ή νεότερη έκδοση.
  • Συνιστάται Windows® Vista®, Windows® XP ή Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Χρειάζεστε έναν υπολογιστή με συσκευή εγγραφής CD και λογισμικό εγγραφής.
 • Τα περισσότερα βοηθητικά προγράμματα σύνταξης CD μπορούν να εγγράψουν αρχεία ISO σε δίσκους. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού σύνταξης CD.

Διαδικασία λήψης:

 1. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATE_BDV1000_VER010.EXE σε έναν κατάλογο προσωρινής αποθήκευσης ή λήψης (σημειώστε τον κατάλογο για να ανατρέξετε σε αυτόν).
 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου και επιβεβαιώστε ότι το μέγεθος του αρχείου UPDATE_BDV1000_VER010.EXE είναι 51.284.992 byte.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATE_BDV1000_VER010.EXE και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες".
 4. Στην οθόνη "Ιδιότητες του UPDATE_BDV1000_VER010.EXE", επιβεβαιώστε ότι το "Μέγεθος:" που εμφανίζεται είναι "49,4 MB (51.284.992 byte)". 5. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο UPDATE_BDV1000_VER010.EXE για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εξαγωγής της ενημέρωσης υλικολογισμικού.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου του UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, πληκτρολογήστε μια θέση ή κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση..." για να επιλέξετε μια θέση για την αποσυμπιεσμένη ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK". Γίνεται εξαγωγή του αρχείου UPDATE_BDV1000_VER010.ISO στη θέση που καθορίστηκε.
 7. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Burn Image" [Εγγραφή εικόνας] του λογισμικού εγγραφής CD που διαθέτετε για να δημιουργήσετε το δίσκο ενημέρωσης από το αρχείο UPDATE_BDV1000_VER010.ISO

  Σημαντικές σημειώσεις:
  • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι οριστικοποιημένος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του δίσκου πραγματοποιήθηκε σωστά χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξαναδημιουργήστε ένα νέο δίσκο ενημέρωσης.
  • Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή του δίσκου ενημέρωσης με χρήση λογισμικού εγγραφής πακέτου. (Η εγγραφή πακέτου είναι μια τεχνολογία εγγραφής οπτικών δίσκων που επιτρέπει στα εγγράψιμα μέσα CD να χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο όπως οι δισκέτες).
  • Μη δημιουργήσετε το δίσκο ενημέρωσης χρησιμοποιώντας κάποια άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, μην απενεργοποιήσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και μην το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή του.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή του.
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 3. Τοποθετήστε το δίσκο ενημέρωσης στο σύστημα και κλείστε τη θήκη δίσκου.
 4. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, εμφανίζεται το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;]. 5. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 6. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATE".
 7. Κατά την ενημέρωση:
  Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται το UPDATE */9 (το "*" αλλάζει τιμές από "0" έως "9", υποδεικνύοντας την πρόοδο). 8. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε όταν στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανιστεί το COMPLETE!.
  Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε το σύστημα μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 9. Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από το σύστημα.
 10. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 11. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού:Πιθανά προβλήματα σε σχέση με τη μέθοδο δίσκου ενημέρωσης

Στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου εμφανίζεται το μήνυμα "SYS ERR" ή "UPDATE NG".

 1. Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD.
 3. Ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω δίσκου.
 4. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Sony.

Δεν εμφανίζεται το "UPDATE" στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου όταν τοποθετείται ο δίσκος ενημέρωσης.

Αφαιρέστε το δίσκο ενημέρωσης από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και διαγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης από τον υπολογιστή σας. Κάντε ξανά λήψη της ενημέρωσης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο ενημέρωσης και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εγγράφηκε ο δίσκος ενημέρωσης;
Αφού δημιουργήσετε το δίσκο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του δίσκου είναι "BV10-00010" στον υπολογιστή σας.

Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.
Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου BD/DVD και, στη συνέχεια, ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες της διαδικασίας ενημέρωσης μέσω δίσκου.

Όταν κάνω διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης UPDATE_BDV1000_VER010.EXE που έκανα λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία ενημέρωσης, δεν δημιουργείται το αρχείο UPDATE_BDV1000_VER010.ISO και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Ενδέχεται να απέτυχε η λήψη. Διαγράψτε το αρχείο λήψης και κάντε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης.

Η ενημέρωση του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.
Επικοινωνήστε με τη Sony.