Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

Η Sony προσφέρει μια ενημέρωση υλικολογισμικού για την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23/08/2012
 • Όνομα: Update_DSCHX20VV101.exe
 • Μοντέλα που αφορά: DSC-HX20V με τους παρακάτω σειριακούς αριθμούς:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην εφαρμόζεται η ενημέρωση, ακόμα και αν ο σειριακός αριθμός περιλαμβάνεται στο παραπάνω εύρος.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις: Αυτή η ενημέρωση επιλύει το πρόβλημα όπου η ένδειξη κατεύθυνσης στην οθόνη κατά τη λήψη και τα δεδομένα κατεύθυνσης που εγγράφονται στα δεδομένα της εικόνας μετατοπίζονται κατά 90 μοίρες σε σχέση με τη σωστή κατεύθυνση.

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υλικό υπολογιστή
  • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
  • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BG1 (παρέχεται)
 • Καλώδιο Micro USB (παρέχεται)

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Εγκατάσταση


Σημαντικές σημειώσεις:

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BG1 ενώ εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 • Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "USB Power Supply" (Τροφοδοσία μέσω USB), επιλέξτε [MENU] (Μενού) --> [Settings] (Ρυθμίσεις) --> [Main Settings] (Κύριες ρυθμίσεις) --> [USB Power Supply] (Τροφοδοσία μέσω USB) στη φωτογραφική μηχανή και ρυθμίστε τη σε [Off] (Απενεργοποίηση).
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή.
 • Μετά από την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (Ωστόσο, δεν θα διαγραφούν τα δεδομένα εικόνας στην εσωτερική μνήμη.)

Βήμα 1: Λήψη του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου προγράμματος ενημέρωσης με όνομα [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 2: Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_DSCHX20VV101.exe] για να εκκινήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. (Εικόνα 1)

  Εικόνα 1


 3. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού, επιλέξτε [MENU] (Μενού) --> [Settings] (Ρυθμίσεις) --> [Main Settings] (Κύριες ρυθμίσεις) --> [USB Connect Setting] (Ρύθμιση σύνδεσης USB) στη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).
  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση). (Εικόνα 2)

  Εικόνα 2
 4. Προτού προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα.
 5. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Εμφανίζεται η ένδειξη USB Mode [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
 6. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών της οθόνης του υπολογιστή.
 7. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 3 και στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η Εικόνα 4.
  Σημείωση: Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

  Εικόνα 3


  Εικόνα 4


 8. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 3 και 4, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο]. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά από την ενημέρωση. (Εικόνα 5)
 9. Αφού επιβεβαιώσετε ότι το πεδίο [Current Version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.00], κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
  Σημαντικό: Αν η τρέχουσα έκδοση είναι [Ver.1.01], δεν απαιτείται ενημέρωση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Εικόνα 5


 10. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" της γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε τη σύνδεση USB, σύμφωνα με τις οδηγίες στην Εικόνα 6.
  Σημείωση: Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμη και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω ενέργεια.

  Εικόνα 6


 11. Πατήστε το κέντρο του Τροχού ελέγχου για να εκτελέσετε επαναφορά της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του Τροχού ελέγχου. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα. (Εικόνα 7)

  Εικόνα 7


 12. Κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. (Εικόνα 8)

  Εικόνα 8


 13. Μετά από την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της φωτογραφικής μηχανής και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
 14. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να αρχίσει η ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (περίπου 5 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

  Εικόνα 9


 15. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 10. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος] και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Εικόνα 10


 16. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 17. Εκτελέστε την αρχική ρύθμιση (γλώσσα, ημερομηνία και ώρα κλπ.).

Βήμα 3: Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής είναι 1.01

 • Επιλέξτε [MENU] (Μενού) --> [Settings] (Ρυθμίσεις) --> [Main Settings] (Κύριες ρυθμίσεις) --> [Version] (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή.
 • Η έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 82.3 Mb