Ισχύει για τα μοντέλα

 • DSC-HX5V με υλικολογισμικό Ver.01.

  Εάν ο αριθμός σειράς βρίσκεται στο εύρος των ακόλουθων αριθμών σειράς, εκτελέστε την ενημέρωση υλικολογισμικού:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτό το υλικολογισμικό (27/08/2010)

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πολύ για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει ενημέρωση υλικολογισμικού για την DSC-HX5V. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη και εγκατάσταση" αυτής της σελίδας σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Σημαντικό:

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη SonyΕπιβεβαιώστε τον αριθμό σειράς (σειριακό αριθμό) της φωτογραφικής σας μηχανής

Εάν ο αριθμός σειράς βρίσκεται στο εύρος των ακόλουθων αριθμών σειράς, εκτελέστε την ενημέρωση υλικολογισμικού:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού της φωτογραφικής σας μηχανής

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής.
Αν έκδοση υλικολογισμικού είναι η έκδοση (Ver.) 02 ή νεότερη, δεν απαιτείται αναβάθμιση.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
 2. Πατήστε το κουμπί Play Back (Αναπαραγωγή) στην κάμερα ενόσω πιέζετε το κουμπί ζουμ προς τη θέση T.
 3. Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) στην κάμερα.
 4. Επιλέξτε Setup (Ρυθμίσεις) στην κάμερα.
 5. Παρατίθενται σε λίστα οι κύριες ρυθμίσεις ( Main Setting) στην κάμερα. Η έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Βελτιώσεις

 • Αυτή η έκδοση υλικολογισμικού επιλύει το πρόβλημα ότι υπό ορισμένες συνθήκες, οι ρυθμίσεις ώρας της DSC-HX5V ενδέχεται να μηδενιστούν κατά τη λήψη πληροφοριών ημερομηνίας από το GPS.

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υλικό υπολογιστή
  • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200MB ή περισσότερη
  • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
 • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BG1 ή NP-FG1
   ή
   Τροφοδοτικό AC AC-LS5A (πωλείται ξεχωριστά) και καλώδιο VMC-MD2 (πωλείται ξεχωριστά)

   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη υπολειπόμενης μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-LS5A (πωλείται ξεχωριστά) και το καλώδιο VMC-MD2 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή. (κατά τη χρήση μπαταρίας).

Εγκατάσταση

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BG1 ή NP-FG1 ή το τροφοδοτικό AC-LS5A (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία και μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό κατά την ενημέρωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω απότομου τερματισμού λειτουργίας.

Βήμα 1: Λήψη του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής του υπολογιστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί [Αποδοχή] παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [DSCHX5V2.exe] (29.3MB (30 755 864 byte)).
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 2: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

 1. Κλείστε όλα τα τρέχοντα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [DSCHX5V2.exe] που κάνατε λήψη για να εκκινήσετε το πρόγραμμα αναβάθμισης υλικολογισμικού.


  Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού.

 3. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού, επιλέξτε Menu [Μενού] --> Setup [Ρύθμιση] --> USB Connection [Σύνδεση USB] στη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το Mass Storage [Μαζική αποθήκευση].
  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον Mass Storage [Μαζική αποθήκευση], επιλέξτε Mass Storage [Μαζική αποθήκευση]. 4. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται στον υπολογιστή, σβήνει η οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 5. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
 6. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 1 και στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η Εικόνα 2.
  Σημείωση: Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση υλικολογισμικού.

  Εικόνα 1


  Εικόνα 2


 7. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 1 και 2, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο]. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την αναβάθμιση. (Εικόνα 3)
 8. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζεται οι οθόνη στην Εικόνα 3, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο].

  Αν εμφανιστεί η οθόνη στην Εικόνα 4, δεν απαιτείται αναβάθμιση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία και/ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Εικόνα 3


  Εικόνα 4


 9. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" της γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε τη σύνδεση USB, σύμφωνα με τις οδηγίες στην Εικόνα 5.
  Σημείωση: Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμη και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω λειτουργία.

  Εικόνα 5


 10. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για να εκτελέσετε επαναφορά της φωτογραφικής μηχανής.


  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 11. Μετά την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της φωτογραφικής μηχανής και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 6.
 12. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση. Κατά την αναβάθμιση (περίπου 4 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά την αναβάθμιση.

  Εικόνα 6


 13. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 7. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος] και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Εικόνα 7


 14. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία και/ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Βήμα 3: Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής είναι η έκδοση 02

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
 2. Πατήστε το κουμπί Play Back (Αναπαραγωγή) στην κάμερα ενόσω πιέζετε το κουμπί ζουμ προς τη θέση T.
 3. Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) στην κάμερα.
 4. Επιλέξτε Setup (Ρυθμίσεις) στην κάμερα.
 5. Παρατίθενται σε λίστα οι κύριες ρυθμίσεις (Main Settings) της κάμερας. Η έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • DSCHX5V2.exe

Μέγεθος αρχείου

 • -