Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα ακόλουθα μοντέλα τηλεόρασης:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών "Cyber-Shot" DSC-W630 και DSC-W650. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Διόρθωση του σφάλματος εμφάνισης του χρόνου εγγραφής, "0:**", υπό τις παρακάτω συνθήκες.
   • Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής
   • Μορφή ημερομηνίας & ώρας "Η-M-Ε"
 • Περιορισμοί: Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
  Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης είναι το μόνο αρχείο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Όνομα: Πρόγραμμα ενημέρωσης του υλικολογισμικού των μοντέλων DSC-W630/W650 στην τελευταία έκδοση 02.

Όνομα αρχείου zip

Έκδοση αρχείου

 • 02

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 27-04-2017

Προετοιμασία

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν η δική σας Cyber-Shot διαθέτει ήδη την έκδοση υλικολογισμικού 02.
Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης [T] και το πλήκτρο αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU και ανοίξτε το μενού PB -> Main Settings [Κύριες ρυθμίσεις].
 3. Ελέγξτε το στοιχείο "Version" [Έκδοση] στην τελευταία σελίδα του μενού Main Settings [Κύριες ρυθμίσεις].

  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να βρείτε το μενού Version [Έκδοση], προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.

Απαιτήσεις συστήματος

Τι χρειάζεστε

Λειτουργικά συστήματα

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Δεν υποστηρίζεται η έκδοση Starter)
 • Μια κάρτα μνήμης που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης.
 • Πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download [Λήψη] στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου DSCW650630V6_svc02.zip και αποσυμπιέστε το αρχείο λήψης.
  Αντιγράψτε το αποσυμπιεσμένο αρχείο SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH στο ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης.
 2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης.
 3. Πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης [T] και το πλήκτρο αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
  Φροντίστε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο Ζουμ [T] και κατόπιν το πλήκτρο αναπαραγωγής (κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ζουμ [T]). Αν πατήσετε πρώτα το πλήκτρο Αναπαραγωγής, δεν εμφανίζεται η έκδοση.
 4. Πατήστε το πλήκτρο [MENU] και ανοίξτε το μενού PB -> Main Settings [Κύριες ρυθμίσεις].
 5. Ανοίξτε το τελευταίο στοιχείο, Version [Έκδοση].
 6. Ελέγξτε τον τρέχοντα και το νέο αριθμό έκδοσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
 7. Όταν σας ζητηθεί επιβεβαίωση, επιλέξτε OK. Αρχίζει η ενημέρωση.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πατήστε OK. (Επανεκκινείται η φωτογραφική μηχανή και εμφανίζεται η οθόνη προετοιμασίας αυτόματα.)

  Εκτέλεση της ενημέρωσης. Διαρκεί περίπου 2 λεπτά.

  Ολοκλήρωση της ενημέρωσης.

Μετά από την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα παρακάτω βήματα.

 1. Πατήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης [T] και το πλήκτρο αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU και ανοίξτε το μενού PB -> Main Settings [Κύριες ρυθμίσεις].
 3. Ελέγξτε το στοιχείο "Version" [Έκδοση] στην τελευταία σελίδα του μενού Main Settings [Κύριες ρυθμίσεις].
  Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία όταν εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός έκδοσης 02.

  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να βρείτε το μενού Version [Έκδοση], προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.