Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η υπηρεσία λήψης έληξε στις 31 Μαρτίου 2017
Αυτό το υλικολογισμικό είναι κατάλληλο μόνο για ευρωπαϊκές φωτογραφικές μηχανές Alpha
Συσκευή που αφορά
 • DSLR-A100 - Σώμα με έκδοση υλικολογισμικού 1.00, 1.01, 1.02 ή 1.03
 • DSLR-A100Κ - Κιτ φακού ζουμ με έκδοση υλικολογισμικού 1.00, 1.01, 1.02 ή 1.03
 • DSLR-A100W - Κιτ φακού ζουμ με έκδοση υλικολογισμικού 1.00, 1.01, 1.02 ή 1.03
 • DSLR-A100Η - Κιτ φακού ζουμ με έκδοση υλικολογισμικού 1.00, 1.01, 1.02 ή 1.03
Βελτιώσεις

Με αυτήν την ενημέρωση, η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει την προβολή πληροφοριών φακού (εστιακή απόσταση) του φακού ζουμ DT 55-200 mm F4-5,6.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης υλικολογισμικού
 1. Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON.
 2. Πατήστε το κουμπί MENU. Πλέον στην οθόνη LCD εμφανίζεται το MENU.
 3. Πατήστε το κουμπί(Προβολή).
 4. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα παράθυρο που υποδεικνύει την έκδοση υλικολογισμικού.

  Αν η έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται είναι 1.00, 1.01, 1.02 ή 1.03, χρειάζεται να ενημερώσετε τη φωτογραφική μηχανή. Αν η έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται είναι 1.04, ΔΕΝ χρειάζεται να ενημερώσετε τη φωτογραφική μηχανή.
Απαιτήσεις υπολογιστή και υλικού

Χρειάζεστε έναν υπολογιστή που ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:


 1. Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Mac OS X (v10.1.3 - v10.4)
 2. Μια θύρα USB
 3. Μια υποδοχή κάρτας που είναι συμβατή με:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
  • Κάρτες CF (Compact Flash)
  • Microdrive
 4. Χρειάζεστε ένα από τα ακόλουθα μέσα εγγραφής:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* με χωρητικότητα τουλάχιστον 16 MB.
   * Το "Memory Stick Duo" είναι ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την ενότητα.
  • Κάρτα CF (Compact Flash) με χωρητικότητα τουλάχιστον 16 MB.
  • Microdrive.
Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιούνται τα Windows 98/98SE, δεν είναι δύνατη η σύνδεση μέσω USB ανάμεσα στην κάμερα και τον υπολογιστή. Επομένως, ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει μια υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας που είναι κατάλληλη για το μέσο εγγραφής που διαθέτετε.

Εγκατάσταση

Βήμα 1 - Λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται κανένα πρόγραμμα.
 • Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη στο κάτω μέρος της σελίδας. Αφού διαβάσετε αυτή τη συμφωνία, κάντε κλικ στο "Αποδοχή" και θα ανοίξει ένα παράθυρο.
 • Κάντε κλικ στη σύνδεση "Download it" [Λήψη] που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σας σύστημα.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
Βήμα 2 - Εξαγωγή του αρχείου λήψης.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης για να κάνετε εξαγωγή του. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, ενδέχεται να γίνει αυτόματη εξαγωγή του αρχείου. Δημιουργούνται τα δύο ακόλουθα αρχεία:

 • DSCA100.app [μέγεθος αρχείου: 1.817.968 byte]*
 • DSCA100.str [μέγεθος αρχείου: 162.168 byte]*

* Η επέκταση αρχείου ενδέχεται να μην είναι ορατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.

Βήμα 3 - Αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στο μέσο εγγραφής (Memory Stick Duo / κάρτα CF / Microdrive).

Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μια υποδοχή κάρτας που είναι συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF ή Microdrive:

 • Τοποθετήστε το μέσο εγγραφής που έχει διαμορφωθεί με την κάμερα στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή σας.
 • Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης (DSCA100.app και DSCA100.str) στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής.
 • Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μια υποδοχή κάρτας που είναι συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF ή Microdrive:
  • Τοποθετήστε ένα διαμορφωμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα (βεβαιωθείτε ότι το μέσο εγγραφής έχει διαμορφωθεί με την κάμερα και όχι με τον υπολογιστή).
  • Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία (NP-FM55H) στην κάμερα ή συνδέστε το τροφοδοτικό στην κάμερα.
  • Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OΝ.
  • Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλετε το μενού Recording [Εγγραφή].
  • Επιλέξτε το εικονίδιο ρύθμισηςμε τη συσκευή ελέγχου () και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί της συσκευής ελέγχου για να προβάλετε το μενού Setup [Ρύθμιση].
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το "Mass Storage" [Μαζική αποθήκευση] στην επιλογή "Transfer mode" [Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς], στο μενού Setup [Ρύθμιση]. Σε διαφορετική περίπτωση, ρυθμίστε το Transfer mode [Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς] σε "Mass Storage" [Μαζική αποθήκευση]. Επιλέξτε το Transfer mode [Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς] με τη συσκευή ελέγχου (). Πατήστε το () στη συσκευή ελέγχου για να προβάλετε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Επιλέξτε "Mass Storage" [Μαζική αποθήκευση] με τη συσκευή ελέγχου () και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί της συσκευής ελέγχου.
 • Πατήστε το κουμπί MENU για να εξέλθετε από το παράθυρο MENU.
 • Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.
 • Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης (DSCA100.app και DSCA100.str) στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής που είναι τοποθετημένο στην κάμερα.
 • Όταν αντιγραφεί το αρχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Βήμα 4 - Ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας.
Σημαντικό:

Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία NP-FM55H ή το τροφοδοτικό/φορτιστή AV-VQ900AM (πωλείται ξεχωριστά).

Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης υλικολογισμικού, διαφορετικά η κάμερα ενδέχεται να υποστεί μόνιμη βλάβη.
 • Τοποθετήστε το μέσο εγγραφής Memory Stick Duo / κάρτα CF / Microdrive που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης στην κάμερα και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση ΟΝ.
 • Πατήστε το κουμπί(Αναπαραγωγή).
 • Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.
 • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ελέγχου () για να επισημάνετε το "Yes" [Ναι] και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί της συσκευής ελέγχου. Αν επιλέξετε "No" [Όχι], η λειτουργία ακυρώνεται.
 • Αρχίζει η διαδικασία ενημέρωσης.
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο. Απενεργοποιήστε την κάμερα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μέσο εγγραφής.
Βήμα 5 - Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού.
 • Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OΝ.
 • Πατήστε το κουμπί MENU. Πλέον στην οθόνη LCD εμφανίζεται το MENU.
 • Πατήστε το κουμπί(Προβολή).
 • Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα παράθυρο που υποδεικνύει την έκδοση υλικολογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση που εμφανίζεται είναι "Ver. 1.04".
  Σημαντικό:
  Αν δεν μπορεί να εκτελεστεί ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τηSony.

Αφού ενημερωθεί η κάμερα, διαμορφώστε το μέσο εγγραφής ή διαγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης (DSCA100.app και DSCA100.str) από το μέσο εγγραφής.