Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πολύ για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει ενημέρωση υλικολογισμικού για την DSLR-A700. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαδικασία λήψης και εγκατάστασης" αυτού του εγγράφου, σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό, κάντε κλικ στο κουμπί "Accept" (Αποδοχή) για έναρξη της λήψης του υλικολογισμικού για το μοντέλο της κάμερας που διαθέτετε.

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Ημερομηνία έκδοσης
 • 05/11/2009
Ισχύει για τα μοντέλα
 • DSLR-A380
Ισχύει για τις εκδόσεις υλικολογισμικού
 • Ver. 1.00
Βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις υλικολογισμικού

Όταν η ρύθμιση [Metering mode] έχει οριστεί σε [Center weighted] ή [Spot], η έκθεση θα "κλειδώσει" κατά την επιβεβεβαίωση της εστίασης. (Κατά την φωτογράφιση σε λειτουργία AF).

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Εάν η έκδοση του υλικολογισμικού είναι ήδη Ver.1.10, τότε δεν είναι απαραίτητη η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

 1. Ενεργοποιήστε την κάμερα, θέτοντας στο ON το διακόπτη λειτουργίας της
 2. Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού
 3. Επιλέξτε την 3η καρτέλα του μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τα οριζόντια κουμπιά του κουμπιού ελέγχου
 4. Επιλέξτε "Version" (έκδοση) πατώντας το κάτω κουμπί του κουμπιού ελέγχου 5. Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου
 6. Η έκδοση υλικολογισμικού θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD 7. Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου για να κλείσει η προβολή της έκδοσης

Απαιτήσεις συστήματος

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Πηγή ισχύος της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη μπαταρία NP-FH50 ή τροφοδοτικό AC AC-PW10AM (πωλείται ξεχωριστά)
  Μπορείτε να προχωρήσετε σε ενημέρωση μόνον εάν στην ένδειξη στάθμης της μπαταρίας απεικονίζονται τρία ή περισσότερα εικονίδια μπαταριών. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία με επαρκές φορτίο ή το τροφοδοτικό ACPW10AM (πωλείται ξεχωριστά).
 • Με την κάμερα παρέχεται ένα καλώδιο USB
  Το καλώδιο θα σας χρειαστεί στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή για κάρτες αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η κάμερα.

  Η σωστή λειτουργία δεν είναι εγγυημένη εάν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB του εμπορίου.
 • Μέσο εγγραφής
  Ένα από τα ακόλουθα μέσα εγγραφής/αποθήκευσης: Memory Stick PRO Duo ή Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory Card ή SDHC Memory Card

  Εκτελέστε διαμόρφωση (format) του μέσου εγγραφής στην κάμερα από πριν. Πριν από τη διαδικασία διαμόρφωσης, κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στο μέσο εγγραφής. 

Εγκατάσταση

 • Βήμα 1 - Λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας  • Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί άλλο πρόγραμμα εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.
  • Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη στην κάτω πλευρά της σελίδας. Αφού διαβάσετε αυτή τη σύμβαση, κάντε κλικ στο "Accept" (Αποδοχή). Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο.
  • Κάντε κλικ στη σύνδεση "Download it" (Λήψη) που αντιστοιχεί στο δικό σας Λειτουργικό σύστημα.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 • Βήμα 2 - Εξαγωγή του αρχείου λήψης.  Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο για να το εξαγάγετε. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, το αρχείο ενδέχεται να εξαχθεί αυτομάτως μετά τη λήψη.  Στην εικόνα απεικονίζεται ενδεικτικά η λήψη του αρχείου ενημέρωσης για το μοντέλο DSLR-A380 (για τα Windows ®) .Το όνομα του αρχείου ενημέρωσης για το μοντέλο DSLR-A230 είναι DSCA230V110.exe, ενώ για το μοντέλο DSLR-A380 είναι DSCA380V110.exe.

  Μετά την αποσυμπίεση, θα δημιουργηθεί το ακόλουθο αρχείο:
  (*) Η επέκταση (*.APP) ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον υπολογιστή.
  (*) Καθώς το αρχείο αυτό είναι το υλικολογισμικό της κάμερας, δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξετε.
 • Βήμα 3 - Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης στο μέσο εγγραφής (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card)  • Προετοιμάστε το μέσο εγγραφής (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card) για χρήση με την ενημέρωση.
   Εκτελέστε διαμόρφωση (format) του μέσου εγγραφής στην κάμερα.

   Σημειώσεις:

   • Εάν το μέσο εγγραφής δεν έχει διαμορφωθεί (format), η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   • Έχετε υπόψη σας ότι όλα τα δεδομένα, ακόμα και οι προστατευμένες εικόνες θα διαγραφούν από την διαδικασία διαμόρφωσης και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

   Πώς να προετοιμάσετε το μέσο εγγραφής:

   1. Απενεργοποιήστε (OFF) την κάμερα και, κατόπιν, τοποθετήστε το προετοιμασμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κάρτας μνήμης βρίσκεται στο πλάι του μέσου που έχετε εισαγάγει.   2. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
   3. Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού Playback-1 (αναπαραγωγή 1), χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου.
   4. Επιλέξτε "Format" στο μενού Playback-1 (αναπαραγωγή 1) με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
   5. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε [OK] με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής, στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
   6. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, πατήστε το κουμπί MENU για να κλείσετε το μενού.

  • Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης στα μέσα εγγραφής
   Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης (DSCAxxx.APP) στα διαμορφωμένα μέσα εγγραφής (Memory Stick Pro Duo / SD Memory Card).
  • Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης συμβατή με το μέσο εγγραφής.

   • Εισαγάγετε το μέσο εγγραφής που έχει διαμορφωθεί με την κάμερα στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή σας.
   • Αντιγράψτε το αποσυμπιεσμένο αρχείο ενημέρωσης (DSCAxxx.APP) στον κεντρικό φάκελο του μέσου εγγραφής.    Σημείωση: το μέσο εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να προετοιμάζεται πρώτα με την κάμερα. Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδομένα σας, καθώς όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.

   • Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει υποδοχή κάρτας συμβατή με Memory Stick Duo:

    Πριν την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε τη σύνδεση USB.
    • Τοποθετήστε την μπαταρία στην κάμερα (ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC-PW10AM)
    • Τοποθετήστε ένα διαμορφωμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα (βεβαιωθείτε ότι το μέσο εγγραφής έχει διαμορφωθεί με την κάμερα, όχι με τον υπολογιστή).
    • Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση On (ενεργοποίηση).
    • Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του 3 του μενού ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.
    • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "USB connection" (σύνδεση USB) έχει οριστεί στο "Mass Storage" (μαζική αποθήκευση)    • Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.    • Επιλέξτε το αποσυμπιεσμένο αρχείο ενημέρωσης (DSCAxxx.APP) και αντιγράψτε το αρχείο από τον υπολογιστή, στον κεντρικό φάκελο του μέσου εγγραφής που βρίσκεται μέσα στην κάμερα.    • Όταν η αντιγραφή του αρχείου ολοκληρωθεί, καταργήστε τη σύνδεση USB.
 • Βήμα 4 - Ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας.  Σημαντικό: όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FH50 ή το τροφοδοτικό/φορτιστή AC-PW10AM (πωλείται ξεχωριστά).
  Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού, διαφορετικά η κάμερα ενδέχεται να υποστεί μόνιμη βλάβη.

  1. Απενεργοποιήστε (OFF) την κάμερα και, κατόπιν, τοποθετήστε το προετοιμασμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κάρτας μνήμης βρίσκεται στο πλάι του μέσου που έχετε εισαγάγει.  2. Πατήστε το κουμπί MENU και ενεργοποιήστε (ON) την κάμερα, έχοντας πατημένο ακόμα το κουμπί MENU.

  3. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο επιβεβαίωσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε "OK" και, κατόπιν, πατήστε στο κέντρο του κουμπιού ελέγχου για επιβεβαίωση της επιλογής.   Εάν το παράθυρο επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD:

   • Εάν το μέσο εγγραφής δεν έχει προετοιμαστεί, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης (DSCAxxx.app) βρίσκεται στο ριζικό (κεντρικό) φάκελο του μέσου εγγραφής.
  4. Η διαδικασία ενημέρωσης θα εκκινηθεί και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.  5. Μην απενεργοποιήσετε την κάμερα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης. (η ενημέρωση διαρκεί περίπου 30 δευτ.)
  6. Όταν η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. Περιμένετε, καθώς η κάμερα θα επανεκκινηθεί αυτόματα μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα.  7. Μετά την επανεκκίνηση της κάμερας, απενεργοποιήστε την (OFF), και αφαιρέστε το μέσο εγγραφής. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι η έκδοση του υλικολογισμικού της κάμερας ενημερώθηκε σωστά.
 • Βήμα 5 - Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
  1. Ενεργοποιήστε την κάμερα, θέτοντας στο ON το διακόπτη λειτουργίας της
  2. Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού
  3. Επιλέξτε την 3η καρτέλα του μενού ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τα οριζόντια κουμπιά του κουμπιού ελέγχου
  4. Επιλέξτε "Version" (έκδοση) πατώντας το κάτω κουμπί του κουμπιού ελέγχου  5. Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου
  6. Η έκδοση υλικολογισμικού θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση είναι "Ver.1.10"  7. Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου για να κλείσει η προβολή της έκδοσης

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • /DSCA380V110.exe