Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πολύ για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει ενημέρωση υλικολογισμικού για την DSLR-A700. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη και Εγκατάσταση" αυτού του εγγράφου, σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Σημαντικό:

Αν δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony. Αφού ενημερωθεί η κάμερα, προετοιμάστε το μέσο εγγραφής ή διαγράψτε το αρχείο ενημέρωσης (DSCA700.app) από το μέσο εγγραφής.

Βελτιώσεις και θέματα που επιλύθηκαν
 • Έχει προστεθεί η επιλογή της αυτόματης έκθεσης (μία φορά ή συνεχόμενα) με 3 λήψεις σε κάθε 2 βήματα EV.
 • Προστέθηκε η επιλογή απενεργοποίησης [Off] της δυνατότητας High ISO NR.
 • Βελτίωση της ποιότητας εικόνας σε υψηλή ρύθμιση ISO.
 • Βελτίωση της ισορροπίας της αυτόματης ισορροπίας λευκού και του D-Range Optimizer.
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας για την επικοινωνία μεταξύ του σώματος της κάμερας και της κατακόρυφης λαβής.
Ισχύει για τα μοντέλα
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H
Ισχύει για τις εκδόσεις υλικολογισμικού
 • Έκδ.1, Έκδ.2, Έκδ.3
Πώς να προσδιορίσετε την έκδοση του υλικολογισμικού
 1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
 2. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού).
 3. Πατήστε το κουμπί DISP, ενόσω προβάλλεται το μενού.
 4. Η έκδοση του υλικολογισμικού προβάλλεται σε ένα παράθυρο στην οθόνη LCD.
 5. Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για έξοδο.

Σημείωση: αν έκδοση του υλικολογισμικού είναι ήδη "Ver.4", τότε η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν απατείται.

Απαιτήσεις υπολογιστή και υλικού
 1. Χρειάζεστε έναν υπολογιστή που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

   1. Windows® 8
   2. Windows® 7


  • Μια θύρα USB.
  • Μια υποδοχή κάρτας συμβατή με το μέσο εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Τουλάχιστον 5 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.
  • Τουλάχιστον 32 MB μνήμης RAM ή περισσότερο.

 2. Πηγή τροφοδοσίας

  Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία NP-FM500H είναι πλήρως φορτισμένη και ότι χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό/φορτιστή AC AC-VQ900AM.

 3. Μέσο εγγραφής

  Χρειάζεται ένα ή περισσότερα μέσα εγγραφής:

  • Μια συσκευή Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* με χωρητικότητα 16 MB ή περισσότερα
   * Το "Memory Stick Duo" θα είναι ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την ενότητα.
  • Μια κάρτα CF (CompactFlash) με χωρητικότητα 16 MB ή περισσότερα
  • Μια μονάδα Microdrive

   Σημείωση: το μέσο εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να προετοιμάζεται πρώτα με την κάμερα. Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδομένα σας, καθώς όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.

 4. Καλώδιο USB

  Χρησιμοποιήστε το πρωτότυπο καλώδιο USB, που συνοδεύει την κάμερα. Η επιτυχημένη ενημέρωση δεν είναι επιτυχημένη όταν χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο USB, εκτός από το πρωτότυπο.

  Σημείωση: το καλώδιο USB απαιτείται αποκλειστικά όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή χωρίς συμβατή υποδοχή κάρτας για το μέσο εγγραφής.

 • Βήμα 1 - Λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί άλλο πρόγραμμα εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.
  • Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη στην κάτω πλευρά της σελίδας. Αφού διαβάσετε αυτή τη σύμβαση, κάντε κλικ στο "Accept" (Αποδοχή). Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο.
  • Κάντε κλικ στη σύνδεση "Download it" (Λήψη) που αντιστοιχεί στο δικό σας Λειτουργικό σύστημα.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
 • Βήμα 2 - Εξαγωγή του αρχείου λήψης.Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο για να το εξαγάγετε. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, το αρχείο ενδέχεται να εξαχθεί αυτομάτως μετά τη λήψη.

  Δημιουργείται το ακόλουθο αρχείο: DSCA700.app [μέγεθος αρχείου: 4.719.092 byte]*
  (*)Η κατάληξη του ονόματος του αρχείου ενδέχεται να μην είναι ορατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.
 • Βήμα 3 - Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης στο μέσο εγγραφής (Memory Stick Duo/ κάρτα CF / Microdrive).
  • Προετοιμάστε το μέσο εγγραφής (Memory Stick Duo / κάρτα CF / Microdrive) που θα χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση, έπειτα προετοιμάστε το με την κάμερα.
   Σημειώσεις:
   • Εάν δεν έχει προετοιμαστεί, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   • Έχετε υπόψη σας ότι όλα τα δεδομένα, ακόμα και οι προστατευμένες εικόνες θα διαγραφούν με την προετοιμασία και δεν μπορούν να ανακτηθούν.

   Πώς να προετοιμάσετε το μέσο εγγραφής:
   1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
   2. Πατήστε το κουμπί MENU και ρυθμίστε το "Memory card" στον τύπο που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση (Memory Stick Duo / κάρτα CF / Microdrive) στο μενού Setup-2 (Ρύθμιση-2).

   3. Επιλέξτε "Format" στο μενού Playback-1 (αναπαραγωγή 1) με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.

   4. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε [OK] με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής, στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
   5. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, πατήστε το κουμπί MENU για να κλείσετε το μενού.
  • Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει υποδοχή κάρτας, συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF ή μονάδα Microdrive:

   • Εισαγάγετε το μέσο εγγραφής που έχει προετοιμαστεί με την κάμερα στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή σας.
   • Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης (DSCA700.app) στον ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής.
   • Σημείωση: το μέσο εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να προετοιμάζεται πρώτα με την κάμερα. Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδομένα σας, καθώς όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.
   • Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει υποδοχή κάρτας, συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF ή μονάδα Microdrive:

    • Τοποθετήστε ένα προετοιμασμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα (βεβαιωθείτε ότι το μέσο εγγραφής έχει προετοιμαστεί με την κάμερα, όχι με τον υπολογιστή).
    • Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία (NP-FM500H) στην κάμερα ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην κάμερα.
    • Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση On (ενεργοποίηση).
    • Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού Recording (Εγγραφή).
    • Επιλέξτε τη σελίδα 2 του μενού ρύθμισης με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "USB connection" (σύνδεση USB) έχει οριστεί στο "Mass Storage" (μαζική αποθήκευση).

    • Εάν δεν έχει, αλλάξτε την σε "Mass Storage", ως εξής:
     • Επιλέξτε "USB connection" (σύνδεση USB) με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
     • Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
     • Επιλέξτε "Mass Storage" με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής, στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
    • Πατήστε το κουμπί MENU για απενεργοποίηση του μενού.
    • Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.
    • Αντιγράψτε τα αρχεία ενημέρωσης "DSCA700.app" στον ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής που έχει τοποθετηθεί στην κάμερα.
    • Όταν αντιγραφεί το αρχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
 • Βήμα 4 - Ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας.Σημαντικό: όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία NP-FM500H ή το τροφοδοτικό/φορτιστή AC-VQ900AM AC (πωλείται ξεχωριστά).
  Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού, διαφορετικά η κάμερα ενδέχεται να υποστεί βλάβη μονίμως.
  1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση) και επιλέξτε τον τύπο της Κάρτας μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση (Memory Stick Duo / κάρτα CF / Microdrive), έπειτα ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF.
  2. Τώρα, εισαγάγετε το μέσο εγγραφής που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στην κάμερα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MENU, ωθώντας το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).

  3. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.

  4. Εάν το παράθυρο επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD:

   • Εάν το μέσο εγγραφής δεν έχει προετοιμαστεί, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης (DSCA700.APP) βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής.
  5. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη πολλαπλής επιλογής για να επιλέξετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για επιβεβαίωση. Αν επιλέξετε το "No" (όχι), η λειτουργία θα ακυρωθεί.
  6. Η διαδικασία ενημέρωση εκκινείται.

  7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί και ότι η κάμερα θα επανεκκινηθεί μετά από περίπου 10 δευτ.

  8. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF, αφού επανεκκινηθεί η κάμερα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μέσο εγγραφής.
 • Βήμα 5 - Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού.
  • Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση On (ενεργοποίηση).
  • Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού). Τώρα, στην οθόνη LCD εμφανίζεται το MENU.
  • Πατήστε το κουμπί DISP (Προβολή).
  • Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, που προβάλλει την έκδοση υλικολογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση που προβάλλεται είναι η "Ver.4".

  • Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για να κλείσετε το παράθυρο του αριθμού της έκδοσης.
  • Σημαντικό: Αν δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony. Αφού ενημερωθεί η κάμερα, προετοιμάστε το μέσο εγγραφής ή διαγράψτε το αρχείο ενημέρωσης (DSCA700.app) από το μέσο εγγραφής.