Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Αν χρησιμοποιείτε DSLR-A700, κάντε λήψη του εργαλείου "Interval Shooting Set-up Tool".

Αν εκτελέσετε αυτό το εργαλείο αφού εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του "Sony Image Data Suite" που μπορείτε να βρείτε εδώ, η λειτουργία διαλείπουσας λήψης με χρονοδιακόπτη στο Τηλεχειριστήριο Κάμερας θα ενεργοποιηθεί.

Εγκατάσταση

Λήψη
 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί άλλο πρόγραμμα εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.
 2. Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη στην κάτω πλευρά της σελίδας. Αφού διαβάσετε αυτή τη σύμβαση, κάντε κλικ στο "Accept" (Αποδοχή).
 3. Η λήψη του αρχείου IntervalTimer_A700.exe 62.3 KB (63.840 byte) θα εκκινηθεί.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).
Πώς θα εκτελεστεί
 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο IntervalTimer_A700.exe που έχετε λάβει.
 2. Όταν ολοκληρωθεί ρύθμιση, θα ανοίξει η οθόνη προτροπής της εντολής και θα εμφανιστεί το μήνυμα "Completed" (Ολοκληρώθηκε).

  Σημειώσεις:Πριν από την εκτέλεση αυτού του εργαλείου, πρέπει να εγκαταστήσετε το "Sony Image Data Suite" που παρέχεται εδώ.
  Εάν υπάρχουν πολλαπλοί λογαριασμοί χρηστών στον υπολογιστή σας, αυτό το εργαλείο πρέπει να εκτελείταί από όλους τους λογαριασμούς χρηστών.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • IntervalTimer_A700.exe